Όροι Χρήσης

Ο διαδικτυακός τόπος www.e-mouratidis.gr, δημιουργήθηκε και τελεί υπό την επιμέλεια της ατομικής επιχείρησης υπό την επωνυμία «Μουρατίδης Λάζαρος», με έδρα την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, η οποία και προσφέρει τις υπηρεσίες της σύμφωνα με τους κάτωθι όρους χρήσης. Ο επισκέπτης των σελίδων του διαδικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει και να προβεί σε χρήση των υπηρεσιών του www.e-mouratidis.gr , μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

 
1.) Πρόσβαση / Επικοινωνία

Η επιχείρηση «Μουρατίδης Λάζαρος» παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου www.e-mouratidis.gr  υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου,με τη δυνατότητα αγοράς προϊόντων μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει, μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλονται για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ημεδαπής νομοθεσίας (Π.Δ. 131/2003,Ν.2251/1994) και του κοινοτικού δικαίου. Ο επισκέπτης έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα πληκτρολογώντας τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου www.e-mouratidis.gr σε οποιαδήποτε διαδικτυακή μηχανή αναζήτησης της οποίας κάνει χρήση. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο www.e-mouratidis.gr υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδυκτιακού τόπου www.e-mouratidis.gr έχει άμεση πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας του καταστήματος «Μουρατίδης Λάζαρος» και του διαδικτυακού τόπου www.e-mouratidis.gr , στον οποίο και έχουν αναρτηθεί στο εικονίδιο «Επικοινωνία» ο αριθμός τηλεφώνου του καταστήματος, και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Η πρόσβαση στις σελίδες/υπηρεσίες του www.e-mouratidis.gr δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος για τον επισκέπτη /χρήστη, πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο Διαδίκτυο, όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παροχείς (ISP's) και καταβάλλεται σε αυτούς και μόνο στη βάση της μεταξύ τους σύμφωνίας.

 
2.)Εγγραφή χρήστη / Δημιουργία Λογαριασμού

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του www.e-mouratidis.gr  βεβαιώνει ότι παρέχει αληθείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το www.e-mouratidis.gr για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του μέσω της δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού .   
 
2α) Εγγραφή (δημιουργία μέλους)

Ο πελάτης πατώντας στο εικονίδιο «δημιουργία λογαριασμού» οφείλει να συμπληρώσει μια φόρμα, η οποία περιέχει τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επίθετο, Επωνυμία Εταιρίας (περί νομικών προσώπων) Aριθμός Τηλεφώνου, Διεύθυνση, Πόλη, Χώρα, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), Ταχυδρομικός Κώδικας, Κωδικός Πρόσβασης (Επιβεβαίωση Κωδικού Πρόσβασης). Σε αυτό το στάδιο ο πελάτης δημιουργεί τον προσωπικό του λογαριασμό.

Η δημιουργία λογαριασμού παρέχει στους χρήστες του www.e-mouratidis.gr  υπηρεσίες μελών. Ο επισκέπτης/χρήστης εφόσον μελετήσει και αποδεχθεί τους όρους χρήσης και ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το www.e-mouratidis.gr, θα παραλάβει μέσω e-mail επιβεβαίωση της δημιουργίας λογαριασμού και εφεξής θα έχει τη δυνατότητα εισόδου σε αυτόν με τον προσωπικό κωδικό (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (username) που ο ίδιος ο επισκέπτης/χρήστης θα έχει ορίσει. Τα μέλη οφείλουν να μεριμνούν για την αποκλειστική χρήση από τους ίδιους του λογαριασμού τους καθώς και την μη προσβασιμότητα τρίτων σε αυτόν χωρίς την έγκρισή τους και παραμένουν υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό τους λογαριασμό (user account). Συνιστάται στα μέλη να μεριμνούν για την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Για την αγορά προϊόντων μέσω των εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου του www.e-mouratidis.gr απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού πελάτη – μέλους, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα. Γλώσσα επικοινωνίας με τον πελάτη είναι η Ελληνική και η Αγγλική. 
Ο επισκέπτης /χρήστης/πελάτης ο οποίος έχει ήδη δημιουργήσει λογαριασμό στο www.e-mouratidis.gr αναγνωρίζεται στην ιστοσελίδα www.e-mouratidis.gr ως εγγεγραμμένο μέλος/ ή εγγεγραμμένος πελάτης. Σε αυτή τη περίπτωση δε χρειάζεται η εκ νέου συμπλήρωση της φόρμας των στοιχείων του για την πραγματοποίηση παραγγελίας.
Για να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση του Πελάτη/χρήστη, ο Πελάτης/χρήστης εξουσιοδοτεί ρητά το www.e-mouratidis.gr να εναποθέσει στο σκληρό δίσκο του πελάτη ένα φάκελο επονομαζόμενο « cookie » ο οποίος μοναδικό σκοπό έχει την εν λόγω ταυτοποίηση.

Ο πελάτης επίσης μπορεί να επιλέξει κατά το στάδιο της εγγραφής και αφού συμπληρώσει τα παραπάνω στοιχεία, αν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά δελτία.

2β)Εγγραφή στο newsletter (ενημερωτικό δελτίο)

O επισκέπτης της ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter), συμπληρώνοντας τα στοιχεία που προβλέπονται στην αντίστοιχη φόρμα (η οποία βρίσκεται στο εικονίδιο «Εγγραφή στο newsletter» ). Ο επισκέπτης ζητείται να συμπληρώσει το όνομα και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Με την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) , ο επισκέπτης θα λαμβάνει ενημερωτικά e-mail για τα προϊόντα, τις προσφορές και τις εκπτώσεις του καταστήματος.

 
3.)Παραγγελία/Πληρωμή
Ο πελάτης πραγματοποιεί την παραγγελία του όπως περιγράφεται παρακάτω. Η επικύρωση της παραγγελίας συνεπάγεται την αποδοχή των όρων πώλησης.

3α) Ο πελάτης που ενδιαφέρεται για ένα προϊόν στην ιστοσελίδα www.e-mouratidis.gr ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία για να ολοκληρώσει την παραγγελία του:  Πατώντας το εικονίδιο «καλάθι» , ελέγχοντας τα στοιχεία της παραγγελίας (χρώμα, ποσότητα, μέγεθος, τιμή, κλπ.) εν συνεχεία ο πελάτης επικυρώνει το επιλεγμένο προϊόν ή τα επιλεγμένα προϊόντα πατώντας το εικονίδιο «αγορά».

3β) Κατά την πρώτη του παραγγελία ο πελάτης οφείλει να συμπληρώσει μια φόρμα, η οποία περιέχει τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επίθετο, Επωνυμία Εταιρίας (περί νομικών προσώπων) Aριθμός Τηλεφώνου, Διεύθυνση, Πόλη, Χώρα, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), Ταχυδρομικός Κώδικας. Σε αυτό το στάδιο ο πελάτης δημιουργεί τον προσωπικό του λογαριασμό.

Αφού επιλέξει τον τρόπο πληρωμής, ο πελάτης καλείται, (αφού βεβαιωθεί ως προς την ορθότητα των στοιχείων που παρέθεσε και την επιλογή του προϊόντος ) να επικυρώσει οριστικά και αμετάκλητα την παραγγελία του πατώντας το εικονίδιο «επιβεβαίωση παραγγελίας».

3γ)Πληρωμή

Η καταβολή του τιμήματος του προϊόντος που επιλέξατε πραγματοποιείται με έναν από τους υποδεικνυόμενους τρόπους που περιλαμβάνει ο διαδικτυακός τόπος www.e-mouratidis.gr,  κατ’ επιλογή του πελάτη :

1.      Πληρωμή με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών συναλλαγών της Τράπεζας Πειραιώς.

2.       Πληρωμή μέσω paypal.

3.      Πληρωμή με αντικαταβολή (μετρητά κατά την παράδοση της παραγγελίας από την courier).

4.      Πληρωμή με έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης ( Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank).

Το διαδικτυακό κατάστημα www.e-mouratidis.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παράδοση ή την πραγματοποίηση παραγγελίας από πελάτη με τον οποίο εκκρεμεί δικαστική διαφορά.

 
4.) Χρόνος Αποστολής (Παράδοσης /Παραλαβής) :

Παραδόσεις πραγματοποιούνται μόνο εντός Ελλάδας. Τα προϊόντα παραδίδονται σε διάστημα 1-3 εργάσιμων ημερών, μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εκτελείται την Δευτέρα.

 Σπανίως ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση της παράδοσης της παραγγελίας, που μπορεί να διαρκέσει από 24 μέχρι και 72 ώρες και να οφείλεται σε περιόδους αιχμής (πχ. 10ήμερα προσφορών, Εκπτώσεις). Οι ώρες και οι λόγοι που αφορούν την καθυστέρηση της παραγγελίας είναι ενδεικτικοί.

Η παράδοση της παραγγελίας γίνεται μεσω courier (ACS Courier, ΕΛΤΑ Courier ή SPEEDEX) και ενημερώνεστε με e-mail για την πρόοδό της.

Για απομακρυσμένες περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από το δίκτυο της courier υπάρχει δυνατότητα αποστολής με ΕΛΤΑ.

 

5.)Επιστροφή / Αλλαγή / Αντικατάσταση

5α) Όλα τα προϊόντα που αγοράζονται από την ιστοσελίδα www.e-mouratidis.gr μπορούν να επιστραφούν για αντικατάσταση/αλλαγή με μεγαλύτερο ή μικρότερο νούμερο ή αλλαγή/αντικατάσταση στην επιλογή του προϊόντος, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα αποθέματα.Το κατάστημα επίσης επιφυλάσσεται να ακολουθήσει πολιτική επιστροφής χρημάτων.  

5β) Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να αλλάξει το προϊόν που αγόρασε σε διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών, από την ημέρα παραλαβής του προϊόντος. Ο πελάτης αποστέλλει e-mail στο sales@e-mouratidis.gr  ή ενημερώνει τηλεφωνικά στο 2310 451870, ζητώντας την αλλαγή του προϊόντος. Το αίτημα για αλλαγή του προϊόντος θα πρέπει να γίνει εντός του διαστήματος των 14 ημερολογιακών ημερών. Σε κάθε άλλη περίπτωση η αλλαγή του προϊόντος δεν θα γίνεται δεκτή.

5γ) Τα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία, πλήρη και ακέραια. Δεν πρέπει να έχουν φορεθεί, να έχουν υποστεί αλλαγές ή φθορές και οι ταμπέλες πρέπει να παραμένουν πάνω στο προϊόν. Επίσης, το προϊόν που επιστρέφεται θα πρέπει να συνοδεύεται και από όλα τα απαραίτητα παραστατικά που έλαβε ο πελάτης με την παραλαβή του. Σε περίπτωση που το προϊόν έχει υποστεί αλλοιώσεις, η αλλαγή δεν γίνεται δεκτή και το προϊόν επιστρέφεται στον πελάτη με δική του χρέωση.

5δ)Το κόστος της πρώτης επιστροφής και επαναποστολής του προϊόντος επιβαρύνει την επιχείρηση εφόσον  η επιστροφή γίνεται μέσω της ίδιας courier με την οποία παραδόθηκε το προϊόν. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη. Σε περίπτωση δεύτερης αλλαγής, το κόστος επιστροφής και επαναποστολής ανέρχεται στο ποσό των 6 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης μπορεί να αποστείλλει e-mail στο sales@e-mouratidis.gr ή να επικοινωνήσει με το κατάστημα τηλεφωνικά στο 2310 451870  για ρύθμιση της διαδικασίας αποστολής, έχοντας το δικαίωμα να επιλέξει  κάποιο διαφορετικό προϊόν ίσης η μεγαλύτερης αξίας. 

 
6.)Επιστροφή χρημάτων

Η πολιτική επιστροφής χρημάτων ακολουθείται στις παρακάτω περιπτώσεις :

-Το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία που είχε κατά την παραλαβή από τον πελάτη.

-Το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση (όπως είχε κατά το χρόνο της παράδοσης στο πελάτη) και να μην έχει υποστεί φθορές ή άλλα ελαττώματα.

-Ο πελάτης θα πρέπει να αποστείλλει e-mail στο sales@e-mouratidis.gr ή  να επικοινωνήσει τηλεφωνικά στο 2310 451870 εντός 3 εργάσιμων ημερών από τη παραλαβή.

-Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα παραστατικά που ο πελάτης έλαβε κατά τη παραλαβή του (απόδειξη, τιμολόγιο).

-Η επιστροφή θα πραγματοποιείται εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής του προϊόντος, με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδεικνύει ο πελάτης

- Το κόστος επιστροφής ανέρχεται σε 3 ευρώ, εφόσον  χρησιμοποιηθεί η ίδια εταιρία ταχυαποστολής με χρέωση της επιχείρησης.

-Εφόσον ο πελάτης έχει πληρώσει με αντικαταβολή, η αξία της υπηρεσίας της αντικαταβολής (2 ευρώ) δεν επιστρέφεται.

-H επιστροφή χρημάτων είναι εφικτή μόνο για τις αγορές που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά (www.e-mouratidis.gr) και δεν ισχύει για αγορές από το φυσικό μας κατάστημα.

 

7.) Λανθασμένη αποστολή

Σε περίπτωση όπου ο πελάτης παρέλαβε προϊόν διαφορετικό από εκείνο της επιλογής του, θα πρέπει να  αποστέλλει e-mail στο sales@e-mouratidis.gr ή ενημερώνει τηλεφωνικά στο 2310 451870, εντός 3 ημερών από την παραλαβή. Θα σας δοθούν οδηγίες για την επιστροφή και την αντικατάστασή του, στην οποία δεν θα έχει καμία επιβάρυνση ο πελάτης.

 
8.) Προσφορές και εκπτώσεις

Οι προσφορές του καταστήματος  αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.e-mouratidis.gr,  στο εικονίδιο «Προσφορές».Στην περίοδο των εκπτώσεων οι αλλαγές γίνονται κανονικά αποδεκτές. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Οι εκπτώσεις και η διάρκεια αυτών καθορίζονται από τους αρμόδιους φορείς της Ελληνικής Επικράτειας και για όσο χρόνο προβλέπει η εκάστοτε ημεδαπή νομοθεσία.
Οι προσφορές θα ισχύουν έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Προϊόν προσφοράς το οποίο δεν διατίθεται πλέον θα φέρει την ετικέτα «ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ» επί του εικονιδίου του.

Σε κάθε όμως περίπτωση πραγματοποίησης παραγγελίας που αφορά σε μη διαθέσιμο προϊόν, το διαδικτυακό κατάστημα www.e-mouratidis.gr  δεσμεύεται να ειδοποιήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και τηλεφωνικώς τον πελάτη που έδωσε την εντολή.
 
9.)Tιμές / Έξοδα Μεταφοράς-Φ.Π.Α

9α) Οι δαπάνες μεταφοράς/ έξοδα αποστολής βαρύνουν το κατάστημα μας (κατάστημα παραγγελίας) για παραγγελίες άνω των 50 ευρώ. Σε κάθε άλλη περίπτωση το κόστος των μεταφορικών επιβαρύνει τον πελάτη και ανέρχεται σε 3 ευρώ. Η επιλογή της αντικαταβολής ως τρόπο πληρωμής επιβαρύνεται με 2 ευρώ.


9β) Οι τιμές των προϊόντων ενσωματώνουν τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α. που τα βαρύνει. Οι τιμές δίνονται σε ευρώ συμπεριλαμβανομένων και όλων των φόρων για την Ελλάδα. Εάν υπάρξει αλλαγή στο ποσοστό του ΦΠΑ, η αλλαγή συνυπολογίζεται στην τιμή των προϊόντων χωρίς προηγουμένως να ειδοποιηθεί ο Πελάτης.

To διαδικτυακό κατάστημα www.e-mouratidis.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τιμές του ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση αλλά τα ήδη παραγγελθέντα προϊόντα θα τιμολογούνται με την τιμή που ίσχυε κατά τη καταχώρηση της παραγγελίας.

 
10)Προσωπικά δεδομένα 

Η χρήση των πληροφοριών που συλλέγουμε αποσκοπεί στην εκπλήρωση της τυχόν εμπορικής συναλλαγής που επιθυμείτε με το κατάστημά μας καθώς και την αποστολή πληροφοριών και προσφορών για προωθητικούς σκοπούς και για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και ενημέρωσή σας εφόσον το επιθυμείτε. Αφού μας υποβάλλετε την φόρμα των στοιχείων σας συμπληρωμένη, θα προβούμε, για τους λόγους που προαναφέραμε, σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων σας και με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μέσων όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών.

Προκειμένου να σας παρέχουμε τις σχετικές προσφορές και πληροφορίες ενδέχεται να αναλύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η «www.e-mouratidis.gr» αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.

Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστηθέντες της εταιρείας, και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, (π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών)  στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με την επωνυμία «Μουρατίδης Λάζαρος» θεωρούνται απόρρητα, και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.  Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, στην περίπτωση αυτή, αυτά τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας αποκλειστικά για το σκοπό παροχής υπηρεσιών προς εμάς και όχι προς ίδιο όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία.

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα: το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους), διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας, διαγραφής (διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή δεν προβλέπεται από το νόμο σχετική υποχρέωση ) περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ) φορητότητας (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο). Έχετε επίσης το δικαίωμα εναντίωσης , εξαιρούμενων των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης / παραγγελίας και των δεδομένων για τα οποία μας έχετε παράσχει τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για σας, με την αποστολή σχετικής επιστολής ή e-mail στην εταιρία μας , εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος.
Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. 

Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το www.e-mouratidis.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες του www.e-mouratidis.gr καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το www.e-mouratidis.gr.  Οι εντολές και παραγγελίες του πελάτη θα αρχειοθετούνται από την εταιρεία και θα διατηρούνται στο αρχείο της για όσο χρόνο απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία περί τηρήσεως βιβλίων και στοιχείων από επιτηδευματίες (Κ.Β.Σ. – Π.Δ. 186/1992). Επιπλέον οι εντολές , παραγγελίες και οι συμβάσεις αγορών σας ενδέχεται να αρχειοθετούνται έως ότου παρέλθει ο χρόνος παραγραφής  τυχόν σχετικών αξιώσεων.
Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικώς στο 2310 451870 και ηλεκτρονικά info@e-mouratidis.gr.
Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr). 


11.)Λειτουργία υπηρεσιών

Η επιμελούσα εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του www.e-mouratidis.gr  με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη καθώς και το δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των προσωπικών λογαριασμών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.  
 Η επιμελούσα εταιρία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, μονομερώς το περιεχόμενο και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο www.e-mouratidis.gr και αφορούν στα προϊόντα που διατίθενται μέσω αυτού.


 12.)Διαφήμιση/ Επίσκεψη μέσω άλλων δεσμών (links)

Η www.e-mouratidis.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο www.e-mouratidis.gr  και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Η www.e-mouratidis.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων websites και σελίδων τα οποία παραπέμπουν μέσω "δεσμών",ή διαφημιστικών banners στο www.e-mouratidis.gr, ούτε συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο . 

 
13.)Πωλητής
 
13α) Επιχείρηση Μουρατίδης Λάζαρος με έδρα την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, επί της οδού Μεταμορφώσεως 17, ΑΦΜ 140805254 και Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς.
 
 13β)Στοιχεία Πώλησης: Η πώληση απευθύνεται στους καταναλωτές που διαθέτουν πλήρη στοιχεία διεύθυνσης αποστολής.

 Όλα τα προϊόντα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα είναι διαθέσιμα μέχρι να εξαντληθούν τα αποθέματα.

Τα προϊόντα που δεν είναι πλέον διαθέσιμα θα φέρουν την ετικέτα «ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ» επί του εικονιδίου τους.

 Σε κάθε περίπτωση πραγματοποίησης παραγγελίας που αφορά σε μη διαθέσιμο προϊόν, το www.e-mouratidis.gr δεσμεύεται να ειδοποιήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον πελάτη που παρήγγειλε μη διαθέσιμο προϊόν.

 
14.)Πνευματικά δικαιώματα

Όλα τα στοιχεία της ιστοσελίδας www.e-mouratidis.gr, οπτικά ή ηχητικά, συμπεριλαμβανομένης και της υποκείμενης τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της επιχείρησης Μουρατιδης Λάζαρος  και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου και τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Συνεπώς, δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, μετάδοσης ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο (αποκλειστική ιδιοκτησία της www.e-mouratidis.gr).

 Υπενθυμίζεται το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία: Ο χρήστης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά προϊόντων μέσω  του www.e-mouratidis.gr  με δήλωσή του απευθυνόμενη προς την επιχείρηση «Μουρατίδης Λάζαρος», που εδρεύει στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, επί της οδού Μεταμορφώσεως 17, εντός 14 ημερών από την εκ μέρους του παραλαβή των προϊόντων και εφόσον αυτά βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση.Ο πελάτης θα επιβαρύνεται με τις δαπάνες επιστροφής.

 
Διευκρίνιση
 H   www.e-mouratidis.gr δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε παρεμβολή στην παροχή της υπηρεσίας, ή κάθε κακόβουλη εξωτερική παρεμβολή ή παρουσία ιού που παρεμποδίζει την χρήση της ιστοσελίδας ή/και την εκτέλεση της σύμβασης με τον πελάτη – καταναλωτή. Επίσης, κάθε συμβάν που χαρακτηρίζεται ως ανωτέρα βία,απαλλάσσει ολοκληρωτικά την www.e-mouratidis.gr  από κάθε ευθύνη (με την επιφύλαξη των διατάξεων του Αστικού Κώδικα και της Νομοθεσίας περί τη «Προστασία του Καταναλωτή»).

Αρμόδια κατά τόπον δικαστήρια για κάθε διαφορά ή διένεξη ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Υπηρεσία προστασίας του καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης (τηλ. γραμμή 1720).